CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
DIREKCIJA ZA ŽELJEZNICE
   
 
Restruktuiranje željezničkog sektora

Na osnovu Zakona o željeznici iz 2004. godine, a u cilju restruktuiranja željezničkog sektora u Crnoj Gori, Vlada Crne Gore je 2005. godine donijela Strategiju restruktuiranja željeznice Crne Gore.

Strategijom su određeni koraci i način na koji će se izvršiti restruktuiranje (segmentacija) “jedinstvene” Željeznice Crne Gore, uzimajući u obzir direktive koje je donijela EU za liberalizaciju evropskog željezničkog tržišta.

Na osnovu navedene strategije pristupilo se segmentaciji kompanije Željeznice Crne Gore a.d. Od 1. januara 2006. godine, u sastavu navedene kompanije funkcionisala su dva dioničarska društva, Infrastruktura DOO Podgorica i Prevoz DOO Podgorica. Ovo je bio prvi korak koji je vodio potpunom razdvajanju poslova na infrastrukturne i na poslove prevoznika (operatera). Sa početnim razdvajanjem na DOO (zavisna društva) pristupilo se i razdvajanju imovine na nove firme koje će u daljem postupku postati potpuno samostalne.

Od 2. jula 2008. godine funkcionišu potpuno dva nezavisna akcionarska društva, upravljač infrastrukture “Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica” (ŽICG) i “Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica” (ŽPCG), čime su ispunjeni uslovi koji se tiču razdvajanja računovodstva upravljača infrastrukturom i prevoznika.

Od 1. jula 2009. godine nastavljeno je restruktuiranje “Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica” prema pomenutoj Strategiji Vlade Crne Gore, na način da se iz ove kompanije izdvojio teretni saobraćaj. Osnovano je novo akcionarsko društvo  „AD Montecargo Podgorica“ (MC), čija je osnovna djelatnost prevoz robe.

Od 1. januara 2011. godine nastavljeno je dalje restruktuiranje “Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica”, tako što je iz ove kompanije izdvojeno održavanje željezničkih voznih sredstava. Osnovano je novo akcionarsko društvo “AD Održavanje željezničkih voznih sredstava” (OŽVS), čija je osnovna djelatnost održavanje željezničkih voznih sredstava.

Izdvajanjem teretnog saobraćaja i održavanja željezničkih voznih sredstava, kompanija “Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica” ja nastavila da funkcioniše kao operater u putničkom saobraćaju.

Samostalnim funkcionisanjem kompanija ŽPCG, MC i OŽVS omogućeno je da se za oblast prevoza putnika i robe, kao i održavanja željezničkih voznih sredstava pristupi procesima nalaženja strateških partnera kroz privatizaciju navedenih kompanija (međunarodni tenderi) ili zajedničko ulaganje jednog ili više zainteresovanih investitora.

Strategijom restruktuiranja koja se odnosi na ŽICG predviđena je segmentacija ove kompanije na tri dijela:

  • Upravljanje infrastrukturom i regulisanje saobraćaja,
  • Održavanje infrastruktrure i
  • Željezničke stanice i zemljište.

Upravljanje infrastrukturom i regulisanje saobraćaja će ostati kompanija sa većinskim državnim vlasništvom, čiji će se udio povećavati dokapitalizacijom. Za Održavanje infrastrukture će se na osnovu dugogodišnjeg ugovora sa državom, tražiti zajedničko ulaganje sa strateškim partnerom, a u narednom koraku i kupo-prodaja državnih akcija. Za Željezničke stanice i zemljište će se dodjeljivati koncesija.

Rekonstrukcija i modernizacija željezničke infrastrukture, investicije u kompletnoj oblasti željeznice,  otvaranje tržišta željezničkih usluga, novi pristupi i procedure u oblasti bezbjednosti na željeznici, implementacija direktiva i regulativa EU, unapređenje regionalne saradnje i dr. uslovilo je osnivanje nadležnog organa državne uprave - Direkcije za željeznice.

Pravilnik o unutrasnjem redu u željezničkom saobraćaju

(“Službeni list CG”, broj  ../17)

Pravilnik o mjerama za bezbjedno odvijanje saobraćaja i bezbjednost zaposlenih koji izvode radove na pruzi

(“Službeni list CG”, broj  ../17)

 
 
NaslovnaO namaNadležnostiPropisiLicence i sertifikatiSaglasnosti za građenjeOstalo