CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
DIREKCIJA ZA ŽELJEZNICE
   
 
Pravilnik

28.07.2017.godine - Nа оsnоvu člаnа 123 stаv 6 Zаkоnа о bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Službеni list CG“, broj 1/14) objavljen Pravilnik o unutrašnjem redu u željezničkom saobraćaju. Pravilnik se nalazi na našem web sajtu u rublici Propisi>Pravilnici.

 
 
NaslovnaO namaNadležnostiPropisiLicence i sertifikatiSaglasnosti za građenjeOstalo