CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
DIREKCIJA ZA ŽELJEZNICE
   
 
05.07.2017.godine

05.07.2017.godine - Nа оsnоvu člаnа 57 stаv 4 Zаkоnа о bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Službеni list CG“, broj 1/14) objavljen Pravilnik o mjerama za bezbjedno odvijanje saobraćaja i bezbjednost zaposlenih koji izvode radove na pruzi.Pravilnik se nalazi na našem web sajtu u rublici Propisi>Pravilnici.

 
 
NaslovnaO namaNadležnostiPropisiLicence i sertifikatiSaglasnosti za građenjeOstalo