CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
DIREKCIJA ZA ŽELJEZNICE
   
 
Starije novosti

ERA – IPA Projekat 2012-2013

Tokom oktobra i novembra 2012. godine, Evropska agencija za željeznice (ERA) je u sklopu projekta IPA 2012-2013 koji se odnosi na pomoć državama koje žele da pristupe priEU u dijelu prilagođavanja zakonodavstva, održala seminare i to: 9. i 10. oktobra u Beogradu i 13. i 14. novembra u Podgorici. Pored predstavnika iz država regiona, na seminarima su iz Crne Gore prisustvovali predstavnici Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Direkcije za željeznice i sva četiri željeznička akcionarska društva. Seminaru u Podgorici su prisustvovali i predstavnici delegacije EK u Podgorici, kao i konsultanti koji su angažovani na tehničkoj pomoći Direkciji za željeznice. Glavna tema seminara koji je održan uz Beogradu bila je ECM, odnosno osnivanje Lica zaduženog za održavanje vozila. Eksperti iz ERA su detaljno objasnili pravni okvir za osnivanje ECMa, načine sertifikacije, kao i zahtjeve i procedure koje moraju ispoštovati vlasnici  i korisnici vozila. Na seminaru u Podgorici objašnjena je detaljno interoperabilnost i povezanost ove oblasti sa bezbjednošću. Na oba seminara učesnici su mogli da postavljaju pitanja i da interaktivno razmjenjuju mišljenja sa predavačima i kolegama iz regiona.

Poslednji seminar u 2012. godini koji organizuje ERA, održaće se 10. i 11. decembra u Zagrebu. Tema ovog seminara je SMS, odnosno Sistem za upravljanje bezbijednošću.  SMS je veoma bitan dokument kako za upravljače infrastrukturom, tako i za operatere. Legalni okvir za uvođenje novog pristupa bezbijednosti na željeznici kroz izradu SMSa utvrđen je kroz prijedlog novog zakona o bezbijednosti i operabilnosti koji će se naći u parlamentu u 2013. godini.

 
 
NaslovnaO namaNadležnostiPropisiLicence i sertifikatiSaglasnosti za građenjeOstalo